Seminaren   Fd


Wij bieden u de mogelijkheid om als muziekschool, orkestvereniging, muziekopleidingsinstituut, muziekacademie of vergelijkbaar instituut een workshop te organiseren.

Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld de volgende thema’s:

-  Inleiding in houding en beweging
-
Oergestalten
- Oefeningen voor de fijne motoriek
-
 (openbare) individuele lessen met literatuur aan het instrument
-
Begeleiding van muzieklessen voor de deelnemers aan een muziek-orkest of koorweek (of weekend)
-
Kamermuziekles

Over de lengte, tijd en prijs van een dergelijke seminar kan telefonische of per email worden onderhandeld.