Houding:

Als we willen dat we met onze fijnmotorisch kunnen handelen hebben we daarvoor, als basis, de juiste lichaamshouding nodig.

Als de houdingsmusculatuur haar opgave niet voldoende vervult, begint de fijnmotorische musculatuur  de falende houdingsfuncties te ondersteunen of zelfs over te nemen.

Dat betekent voor het spelen op het instrument: Als de houding niet stabiel en veerkrachtig genoeg is kan het snel gebeuren dat de handen zich als reflex op de ontstane labiliteit beginnen vast te houden.

Dan “grijpen” de handen “vast” en het gevolg is een beperkte of totaal geremde fijne motoriek.

Daarom is het belangrijk dat wij ons van die principes bewust maken waarmee wij van nature ons lichaam overeind houden, bewegen en inzetten, zodat we ook het één en ander op het instrumentale spel kunnen overdragen.

Zie ook:

Oergestalten

verder in de tekst

naar boven