Oergestalten

 

De zogenoemde “oergestalten van houding en beweging” (*) zijn een opeenvolging van oefeningen die een proces op gang willen brengen, waarin wij ons van de wetmatigheden van houding en beweging bewust worden gemaakt. Daardoor wordt het mogelijk om onze eigen, van oorsprong natuurlijke houding terug te vinden.

De opeenvolging van oefeningen is gebaseerd op de ontwikkeling die een mens doormaakt totdat hij rechtop loopt, dus volgt wat een klein kind leert van liggen tot lopen. De oefeningen beginnen in de rugligging, dan volgen oefeningen op handen en knieën (kruiphouding), in kleermakerszit, zittend op een stoel en staand.

Als we ons tijdens deze oefeningen enige basale wetmatigheden ten aanzien van houding en beweging bewust kunnen worden kunnen we ook verkeerd aangeleerde houdingen herkennen en weer afleren. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om bodemcontact, het rechtop staan, stabiliteit, veerkracht en lichaamsspanning, flexibiliteit, doelgerichtheid en uitstraling.

Bij al deze oefeningen speelt het principe van het “ontlokken” een grote rol.

Dat betekent dat we ermee bezig zijn bij elke leerling passende beelden te vinden die hem of haar helpen om zich bewegingen uit het dagelijks leven voor te stellen. De beweging die meestal als kind werd geleerd kan zo samen met het erbij behorende natuurlijke bewegingsgevoel op de oefeningen worden overgedragen. Daardoor wordt het mogelijk om de eigen manier van bewegen te leren begrijpen.Tegelijkertijd opent dit de mogelijkheid om tussen verschillende manieren van bewegen te kiezen en dit stelt ons in staat om deze, indien nodig, te veranderen.

Uiteindelijk is het doel om een vrij speelgevoel ten opzichte van het instrument te verkrijgen en onze muzikale uitdrukking te verbeteren.

Binnen deze Oergestalt-oefeningen neemt ook het thema Adem een centrale plaats in.

Daarbij behandelen enkele oefeningen binnen het oergestaltenprogramma ook de functie van de fijne motoriek van de handen en de vingers.   -->

(*) samengesteld door G.O. v.d. Klashorst, grondlegger van Dispokinese

verder in de tekst