Musiceren aan het instrument:

Alles wat we nieuw of opnieuw hebben aangeleerd moet natuurlijk niet weer verloren gaan als we musiceren.

Daarom kan het zinvol zijn het nieuw geleerde eerst bij nieuwe en niet al te moeilijke stukken te studeren en te oefenen.

Bij stukken die met vroeger heeft ingestudeerd is het gevaar meestal te groot om weer in oude patronen te vervallen.

 Dankzij onze nieuwe kennis, lichaams –en speelgevoel, als ook onze ruimere muzikale uitdrukkingsmogelijkheden, zullen we automatisch andere oefenstrategieën ontwikkelen en zelf in staat zijn nieuwe wegen te vinden om ons een stuk eigen te maken. Samen met eigen ideeën kan een creatief proces op gang komen, dat het oefenen een nieuwe zin geeft en veel plezier kan geven.

naar boven